Hỏi cách bảo mật khi share thư mục trong LAN

Có một vấn đề muốn hỏi các cao thủ đây ạ
Phòng em có 10 máy có một thư mục mà em muốn share thư mục này chỉ cho mỗi 1 máy khác trong mạng vào đc mà máy khác không thể vào đc. Vậy em phải share như thế nào ?
Tất cả các máy đều dùng windows XP sp2
thankS

  1. Trên máy tính của bạn tạo 1 account user ví dụ tên là user_share + password.

  2. Trên folder bạn muốn share ví dụ là thư_mục_share - giữ nguyên EveryOne Full Control trong thẻ Sharing.

  3. Chuyển qua thẻ Security (NTFS), thêm duy nhất 1 account user_share vừa mới tạo phía trên và gán cho nó quyền read.

  4. Start > Run gõ gpedit.msc
    Tìm đến khóa sau: Computer Configuration > Windows Setting > Security Setting > Local Policy > User right Assigment (có Access my computer from network).

  5. Remove hết chỉ để lại administrator và add thêm account user_share vào.

  6. Restart lại máy tính của bạn. Xong.

Đơn giản hơn là dạng share ẩn, bạn chỉ cần thêm ký tự đô la $ vào phần sau tên share_name là được

VD: chiase$

Hai bạn trên nói đúng đó.

		 			- Muốn share có password bạn có thể làm như sau: (ví dụ đặt pass cho tài khoản Guest)

Click chuột phải vào My Computer → Manage → Local Users and Groups → Users → click chuột phải vào Guest → Set password.

  • Share folder mà các máy khác ko nhìn thấy trong My Network Places thì khi share folder đó, ở phần Share Name hãy thêm dấu $ vào ngay sau đó và muốn truy cập vào thư mục này chỉ có cách gõ trực tiếp đường dẫn.

Ví dụ từ máy khác bạn muốn vào thư mục “Shared Folder” mà bạn đã share dưới tên “Shared Folder$” trên máy có địa chỉ 10.0.0.5 thì bạn gõ trên thanh address “\10.0.0.5\Shared Folder$”

Cách của 2 bác duoc_nn và trungkang chuẩn luôn. Tôi bổ sung thêm 1 chút là muốn dùng cách của bác duoc_nn thì trước đó phân vùng chứa folder cần share đó phải format dạng NTFS thì mới làm được.
Cách của bác killed thì mới chỉ giải quyết được yêu cầu “bí mật” chứ chưa “bảo mật” :slight_smile:

bác chuyển ổ cần share sang dạng NTFS sau đó phân quyền cho những người được phép truy cập, Nếu cần thiết hơn thì share ở dang ẩn nữa cho security($)

cảm ơn các bác. em làm được rồi