Hn:

Vao TPHCM de unlock MDACompack nhung chua biet o cho nao, ai biet chi toi voi.
Thong cam nhe, may kg co tieng viet. HA 0912030978