HN- Xin đĩa recovery dòng SZ45CN

Vì nghịch dại nên mình đã cho con SZ của anh đi mất cả Hide pảtition, mà mình chưa làm đĩa recovery , nên xin nhờ các bro ở hanoi ai dùng dòng máy này xin cho mình 1 bản recovery cho dòng này , xin được mời ly caffe free và xin được làm quen anh em trong diễn đàn luôn
Cheer
Note: xin cho số DT nếu được mình sẽ liên lạc ngay khi có thể , Thanks :slight_smile: