Hình ảnh hiển thị thời tiết luôn cập nhật trên hình nền!

HTC Home Weather 2 BackGround WallPaper v0.1, của tác giả toniolol. Phần mềm sẽ dùng hình ảnh thông tin dự báo thời tiết cập nhật gần nhất và thay thế cho màn hình Background!

kết hợp 3 phần sau:

  • Start.exe: kích hoạt chương trình chạy wallpaper mỗi khi bật máy(RunOnPowerOn)
  • HHW2BGD.exe: ngay khi HTC Home Weather cập nhật thông tin mới nhất, chương trình này sẽ chọn hình nền tương ứng(số hình đã cài trước) và chuyển thành Background
  • Stop.exe: dừng chương trình và trả về mặc định

Hỗ trợ hiển thị cả landscape và portrait
http://toniolol.free.fr/e107_files/downloadimages/hhw2bgd_01.jpg http://toniolol.free.fr/e107_files/downloadimages/hhw2bgd_15.jpg

Thông tin thêm: tại đây

**Tải dùng thử: **

HHW2BGD.exe
Stop.exe