Hide IP Platinum 3.43 full

http://img376.imageshack.us/img376/5131/75200870848pmlu9.png

[LEFT][FONT=Verdana]đây là chương trình ẩn Ip mạnh nhất trên thế giới[/FONT]

[FONT=Verdana]download:[/FONT] [FONT=Verdana]Hide IP Platinum 3.43 full[/FONT][FONT=Tahoma]_871KB[/FONT]****

http://vip-file.com/download/9b3ed7613088/hideippla.rar.html
http://vip-file.com/download/e96a3b494291/keygen.rar.html [/LEFT]

Làm sao download được vậy bác chủ?

Check bằng http://whatismyipaddress.com/ vẫn thấy như thường!

Giấu IP bằng soft này sao triệt để được.