Hẹn giờ báo thức trên Windows Mobile với Chronos Alarm Clock 3.7 (19/03/08)

Cập nhật Chronos 3.7 được giới thiệu ngày 19/03/08 từ Active Kitten LLC với một số cải tiến cho phần mềm báo thức với định dạng nhạc WAV, OGG, WMA, MP3. Phần mềm hỗ trợ WM2003 trở lên, hỗ trợ màn hình VGA và có nhiều Skin thay đổi mỗi ngày

http://www.activekitten.com/en/chronos/Chronos-ver3.0-screenshot.png

  • Sửa lỗi rung và đèn LED trên một số thiết bị
  • Sửa lỗi Enable/disable cho WiFi
  • Tích hợp tốt với S2U2, Mort Player, Sakramento
  • Có thêm “Start a timer”
  • Cập nhật ngôn ngữ và cải thiện sử dụng bằng một tay

Thông tin tại http://www.activekitten.com/en/games/detail.php?ID=351