help uprom!!

Ko để PPC ở trạng thái BootLoader chạy file Upgrade.exe có uprom được ko vậy? Khi chạy file Upgrade.exe thì báo bị lỗi connect trong khi PC vẫn nhận được PPC bình thường. Vậy là bị lỗi gì vậy các bác. Làm sao để khắc phục vậy. Các bác chỉ giúp nhé .Thanks

Bạn down cái MaUpgradeUt_noID.exe rồi chạy nhé.
Nên dùng chức năng search bài,có rất nhiều bài nói về phần này.
Chúc vui!