HELP, Universal cứ cài soft vào Extended Rom là không khởi động đc

Em đã thử 5-6 lần kết quả đều không được

thử HR hay up Rom khác xem