[help], tăng volume mp3 làm ringtone cho Atom Exec

Hi all.
Mình rất muốn lấy 2 file nhạc bên dứoi làm ringtone cho Atom Exec, nhưng load về cho vô thì thấy âm lựong nhỏ quá, đã thử dùng Mp3 Gain để tăng nhưng cũng ko khá hơn, pac nào có kinh nghiệm có thể tăng volume lên để làm ringtone thì giúp mình nhé.
Thanks All

http://img.boom.com.vn/inc/music/thamhiemngoimoco.mp3

 http://img.boom.com.vn/inc/music/duongvaohammo.mp3