Help-Nhờ các cao thủ chỉ giúp cách cài myPocketDirecto ry, thanks

Trước làm lâu rồi, nay táy máy cài lại myPocketDirectory (bản free) trên W05, mà tờ hướng dẫn lại đâu mất, bây giờ cài vào, sửa đường dẫn… nhưng khi chạy nó cứ báo thiếu dữ liệu hệ thống. Bác nào biết cách xin chỉ giúp mình với, thanks