Help giúp em sử dụng hộp thư thoại trên IP4 FW4.1 với

Khi kích hoạt phần hộp thư thoại em bị nó báo lỗi là: Không thể kết nối thư thoại. Các bác hướng dẫn em để em có thể sử dụng với, em dùng Mobifone

Bạn vào đây có hướng dẫn chi tiết cho mobifone nè.
http://www.mobifone.com.vn/web/vn/services/setup_voicemail.jsp

Vâng cảm ơn bác để em test thử xem sao