Help - Clie NX80v - Chơi Game không nghe thấy nhạc

Game sound thì có nhưng game music thì không. Hình như mình còn phải update gì đó để chữa lỗi này. Đã search trên forum nhưng chưa tìm thấy. Ai biết xin chỉ giùm mình với!

Sound Lib của NX80 không tương thích đối với rất nhiều phần mềm.
Bác cần sử dụng thêm thư viện MCA của cliepet để hổ trợ hòan tòan…

Bác tìm thêm thông tin trên Forum này về MCA, hay xem và download tại đây:
http://www.aiboh a ck.com/clie/modclieaud.htm

(Bỏ khỏang trắng trong chữ H A C K)