HCM-có bác nào có hàng bán trong siêu thị rồi thì chỉ em với

Hiện nay en có một số mặt hàng muốn đưa vào siêu thị để bán,Bác nào đang làm trong siêu thị hay đã có hàng bán trong siêu thị rồi thì chỉ giúp với.Làm sao để có thể đưa hàng vào siêu thị Coopmart,Maximart…Cách thức thanh tóan ra sao, có chiết khấu bao nhiêu %…:slight_smile:

Bác định đưa mặt hàng nào siêu thị? Siêu thị thanh toán chậm (được cái không sợ mất tiền hay nợ khó đòi) và bị bắt chiết khấu rất nhiều khoản, giá hạ.Tôi bán rượu vang Pháp mà đến khổ với các hệ thống siêu thị nhà mình (đặc biệt là Metro)!