HCM - Cần giúp cho Gateway MT6840 - Recovery

Xin chào mọi người.

Vì mình trong 1 phút lầm lỡ, đã chọn ghost nhầm sang phân vùng Recovery nên toàn bộ dữ liệu khôi phục mất hết.

Mình có đĩa đó, nhưng là đĩa Clearn Install chứ không phải Original Recovery.

Nay mình gửi bài này xem ai có thể giúp mình về việc này nhé. Do việc này đòi hỏi phải có thời gian, nên mình sẽ mời người đó đi uống cà phê và đem theo laptop.

Mình sẽ làm trên máy Gateway MT6840 của bạn nào đang xài mà còn nguyên phân vùng Recovery.

Các bước thực hiện sẽ lâu như sau, mọi người thông cảm:

Cho GHOST máy để lưu phân vùng Recovery của người giúp đỡ sang 1 phân vùng khác
Chép file GHOST đó qua máy mình, có thể 1 trong các bước: ghi ra 2 DVD, truyền qua cáp mạng, truyền qua Ad-hoc

Thật ra máy mới chưa bung vẫn làm được, nhưng như thế là mất zin nên mình chỉ hỏi xem ai đã xài MT6840 mà còn Recovery thôi (việc này cần phải có ổ cứng gắn ngoài nữa). Xin cảm ơn.