Handy Converter v1.4.86 Công cụ quy đổi đơn vị đa dạng nhất trên BlackBerry

Phiên bản mới nhất của Paragon Software trên dòng máy BlackBerry giúp bạn chuyển đổi đơn vị một cách hiệu quả nhất, phần mềm hỗ trợ tới hơn 50 đơn vị chuyển đổi bao gồm nhiệt độ, âm lượng, chiều dài, trọng lượng, khoảng cách, tiền tệ…

http://www.penreader.com/screenshots/converter/handy_converter_blackberry_en_1.gif http://www.penreader.com/screenshots/converter/handy_converter_blackberry_en_2.gif

Bạn có thể kết nối Internet qua kết nối GPRS/EDGE/UMTS để cập nhật dữ liệu quy đổi tiền tệ mới nhất

http://www.penreader.com/screenshots/converter/handy_converter_blackberry_en_3.gif http://www.penreader.com/screenshots/converter/handy_converter_blackberry_en_4.gif

Hỗ trợ các dòng máy: 8300 (Curve) 8310 (Curve) 8320 (Curve) 8330 (Curve) 8700c 8700f 8700g 8700r 8700v 8703e 8705g 8707g 8707h 8707v 8800 8820 8830 7210 7230 7250 7270 7280 7290 7510 7520 7100g 7100i 7100r 7100t 7100v 7100x 7105t 7130c 7130e 7130g 7130v 8100 (Pearl) 8110 (Pearl) 8120 (Pearl) 8130 (Pearl)

Thông tin chi tiết bạn có thể xem tại http://www.penreader.com/blackberry-software/Handy_Converter.html