Gửi sms qua internet !!!

Phần mềm gửi sms bằng internet. Search mãi mà chẳng thấy, không biết đã có ai post chưa. Nếu có rồi mod del giúp em nhé !

cái này dùng như thế nào vậy bac?

Chương trình này chỉ giúp bác gửi sms trực tiếp từ PPC mà không cần qua website của nhà cung cấp. Tóm lại bác vẫn phải mua tin nhắn mới gửi được.