Giúp tôi với! lính mới đây! cài XP cho L45-S7409

tôi đang dung Toshiba Satellite L45-S7409, chay VISTA BASIC OEM, muốn cài XP, đã phân vùng ổ cứng, update bios ACPI (down từ Toshiba support) for Win XP, làm đúng HD từ Bios Launhcher (cài tù VISTA) xong ok (bios ver 5.10 for XP) nhưng sau đó vẫn chỉ chay được VISTA mà ko cài được XP

bạn ra mua cái đĩa XP mới nhất có hỗ trợ SATA để cài, nếu ko phải có ổ mềm để load SATA