Giúp mình sử dụng Running Voice GSM với !

Đây là soft dùng PPC ko phone, nhưng có thể nhắn tin thông qua một máy điện thoại GSM, sử dụng kết nối Bluetooth. Search trên Handheld thấy cũng có bài hướng dẫn, nhưng link chết hết rồi. Bác nào biết thì giúp mình nhé, thanks !

Đã sửa lại link ở bài viết đó. Mời bác tham khảo tại đây](http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=4554&page=2&highlight=Running+voice).