Giúp em với

các bác ơi em vừa cài Win cho con máy của em. nhưng bay giờ nó cứ vào thẳng Win không làm thế nào quay lại mac được hu!hu! giúp em với. em có đĩa cài mac rùi nhưng không làm thế nào mà khởi động được đĩa mac đó để cài lại mac. bác nào biết chỉ cho em cách khởi động từ ổ CD với.

Lúc khởi động bác nhấn giữ phím Option thì sẽ chọn được chạy Win or Mac.