Giúp em vơi!!!

Em cần một số phần mềm chạy cho HP 6365 (WM 2003)
trước tiên là cho PC (syn…) sau là cho PPC gipú em đường link với em dùng Mozilla firefox.
Cam sơn nhiều

hix,bác tìm cái active sync trên google đi,bản 4.2 đó,còn phầm mềm thì bác phải nói là nó như thế nào chứ kô thì vô số