Giúp em với màn hình vỡ roài

Bác nào có cái màn cảm ứng cho Imate 2000 thì cho em với. Em ở HN