giúp em với em đang cần bản rom tiếng anh của hp rz 1717

hiện tại em đang sài con này nhưng do sử uu5ng rom tiếng hoa nên rất khó sử dụng anh em nào có rom tiếng tiếng anh cho máy hp rz1717 chỉ em với

Bạn vào trang www.hp.com và search theo loại máy mình đang xài sẽ có bản romm tiếng anh.

Chúc thành công!