giúp em kiếm pin laptop

hiện tại em có cái laptop hiệu balance của canada…
nhưng pin của nó thì xài ko dc lâu…
chừng 30ph là hết…ko bít lý do gì…
mấy bạn có thể cho mình biết mình có thể sữa chữa ra sao ko?
có thế kiếm pin để thay cho nó ko

Bạn mang qua 56 Phó Đức Chính, họ sẽ làm cho bạn. Giá khoảng 50-60$