giúp đỡ pda

Em đang cần sắm 1 con pda, em thấy tầm giá em mua được là con O2 IIs và con hp6365, các anh chỉ dùm em con nào dùng tốt không? Ưu, nhược điểm của hai máy này nhé, em cảm ơn.

O2 IIs tốt hơn nhiều :slight_smile: nhưng nếu giá ~3t thì anh kiếm O2 IIi xài phẻ hơn :smiley:

6365 quá cũ và chậm rồi, ko tính làm gì nữa :slight_smile: