[Giải nén] Unrarx - Miễn phí, dễ sử dụng!

Mặc định của Mac cũng như Win chỉ hỗ trợ định dạng .zip.

Trong khi có rất nhiều định dạng nén khác như: 7zip, rar… khá phổ biến nhưng không thể sử dụng nếu không có phần mềm hỗ trợ.

Giải quyết bài toán này không khó vì trên mạng giờ cũng nhan nhản các phần mềm Miễn phí hỗ trợ các loại định dáng nén. Trông số vô vàn các loại phần mềm đó em kết nhất phần mềm UnrarX. Theo đúng tiêu chí: ngon, bổ, [size=]Miễn phí[/size].

Các bác tải ở đây.

Chtr không cần phải cài đặt, về giải nén và chạy cài đặt một số thông số không thì cứ để mặc định cũng được.

http://paulstamatiou.com/wp-content/uploads/2006/09/unarchiver.jpg