Ghostviet V7.3 - Ghost win 7 Ultimate cho mọi main

%between%

[http://c.upanh.com/upload/5/774/CS0.9930769_1_1.jpg](“http://c.upanh.com/upload/5/774/CS0.9930769_1_1.jpg")]("http://c.upanh.com/upload/5/774/CS0.9930769_1_1.jpg”)

[http://c.upanh.com/upload/5/774/VZ0.9930763_1_1.jpg](“http://c.upanh.com/upload/5/774/VZ0.9930763_1_1.jpg")]("http://c.upanh.com/upload/5/774/VZ0.9930763_1_1.jpg”)

[http://c.upanh.com/upload/5/774/8P0.9930797_1_1.jpg](“http://c.upanh.com/upload/5/774/8P0.9930797_1_1.jpg")]("http://c.upanh.com/upload/5/774/8P0.9930797_1_1.jpg”)

[http://c.upanh.com/upload/5/774/LK0.9930803_1_1.png](“http://c.upanh.com/upload/5/774/LK0.9930803_1_1.png")]("http://c.upanh.com/upload/5/774/LK0.9930803_1_1.png”)

Crack hoàn toàn ổn định. Cập nhật tốt tất cả các bản vá. Win sử dụng Windows 7 ultimate RTM Final x86 nguyên gốc không loại bỏ gì cả, không soft.

Link: http://share.megaplus.vn/dl.php/1161788
(ST)

Cái này hay đây, phải thử mới được. Thanks!

Link vẫn ngon mà bạn, max speed luôn

Thanks bác. Đang cần cái này ^^

cái này update có bị khóa ko bạn

Phải chi cho mọi main mà full driver nữa thì ngon!

nên tắt Update đi bạn ạ
mình cài lên Lap Toshiba L645 của bạn mình nhưng vẫn không nhận đủ driver, chiều thử Ghost lại trên con HP Dv6t-3000 xem thế nào

Đang download, hehe thanks bác nhiều.