(GBSoft Tweak)GPRS tweak: điều khiển kết nối G/E/3G

*** Giới thiệu:**
Một sản phẩm trên trang chủ: http://www.gb-soft.cz/XDAII: GPRS tweak. Phần mềm giúp bạn tăng cường nhiều chức năng hữu ích khi kết nối GPRS

*** Tính năng: **

  • Luôn kết nối GPRS
  • Ngắt kết nối GPRS sau một khoảng thời gian định sẵn
  • Tự động kết nối/ngắt kết nối…
  • Hiển thị nút ngắt GPRS, hiển thị thời gian kết nối
  • Hỗ trợ âm thanh báo

*** Hệ điều hành: **

  • Phiên bản dành cho WM6 Professional
  • Phiên bản dành cho WM5 Phone Edition
  • Phiên bản dành cho WM 2003

*** Link xem và tải: **Tại đây](http://www.gb-soft.cz/XDAII/products.htm)