Free upgrade to Vista Home Premium with DELL

Mình vào trang Web của DELL nó có cái này:

http://www.dell.com/content/topics/promo.aspx/systems/q1wk0708_sw_vista?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&~ck=ticker&~lt=popup

For a limited time get a FREE Upgrade to Windows Vista Home Premium1 with purchase of select PCs with 1GB or more of memory. Scroll down for more details.

Purchase: Get:

DellTM DimensionTM E520, E521, or C521 desktops with 1GB or more of memory (Systems with AMD SempronTM processors are excluded) FREE Upgrade to Windows Vista Home Premium!
DellTM InspironTM 1501, E1405, E1505, E1705 notebooks with 1GB or more of memory FREE Upgrade to Windows Vista Home Premium!

Offer excludes Dimension desktops with an AMD Sempron processor.

Làm thế nào để upgrade lên Primium bây giờ nhỉ???
Cảm ơn nhiều!

Em trình độ tiếng anh kém nhưng hiểu qua qua là bác phải mua ă Pc với 1Gb ram hoặc hơn thì sẽ được free up lên premium bác ạ.

nếu bác đặt 1 trong những máy nằm ở list phía dưới với >= 1Gb Ram thì sẽ được nâng cấp miễn phí lên Vista Home Premium.
Một chiêu tiếp thị của Dell thôi mà,mỗi tuần lại một kiểu,có vài kiểu lặp đi lặp lại.