FLash Lite 2.0 Trên handhelds

Bác nào biết về cái này thì email cho em theo địa chỉ sau
ctrlaltdel0@gmail.com

Cái này bác phải nói ra cụ thể là cái gì chứ?

@ctrlaltdel: Thấy bạn mới tham gia 4R và post cái thứ nhất nên …Mai mốt bạn muốn hỏi thì làm đại khái, ví dụ như thế này nhá:**
Tên sản phẩm :** FLash Lite 2.0
Hình chú dẩn: http://www.c4pda.com/attachment.php?attachmentid=57058&d=1180285807
Nội dung, đặc tính…
Summary: An ULTIMATE tool to show the internal system information of your PalmOS-based device!

Application Description
This program is specially designed for power users. It is provided without a warranty of any kind. The author of this program is not responsible for any direct or indirect damage caused by use or misuse of the program.

It is strongly recommended …
Link tham khảo: http://www.palmgear.com](http://www.palmgear.com/index.cfm?fuseaction=software.showsoftware&prodid=132846&PartnerREF=&siteid=1)

thì anh em mới hiểu nha, chúc bạn chung vui được nhiều bài hữu ích./.