File outlook.pst bị lỗi

Em lỡ tay cài lại máy, outlook bị mất hết email và conatct. Đã dùng get my data back để lấy lại file nhưng khi mở thì file outlook.pst báo lỗi. Làm sao khắc phục các bác nhỉ?

Bạn thử software này thử xem

http://www.recoverytoolbox.com/download/RecoveryToolboxForOutlookInstall.exe

bác dùng luôn ctrinh fix của office ý, nó nằm trong “c:\program files\common files\system\MSMAPI\1033\scanpst.exe” chạy file đó để fix file *.pst