em muốn tìm phần mềm này

tình hình là em có cái máy ảnh khi quay phim có đuôi là.THM,em muốn có chương trình conver file hình sang đuôi này ko?ai biết chỉ dùm em cái.Đa tạ

ko ai giúp em à,chán thật đấy em muốn mà chẳng ai giúp điược mình

Hỏi cụ Google là xong thôi mà.

Tham khảo ở đây nhé: http://www.imageconverterplus.com/help-center/about-icp/supported-formats/thm/