DVDIdle Pro

Có bác nào dùng chương trình DVDIdle Pro chưa ạ. Các bác cho ý kiến về chương trình này dùm em, nó có thật sự hữu ích như quảng cáo không ?

chúc mừng một anh chàng BA HOA mới.
Để ngâm cứu cái nghe!

Bài này của bác thì mới gọi là sư phụ của BA HOA, em bái phục bác, HHVN mà bác cũng spam được :smiley:

chương trình này chỉ thích hợp với 1 số máy mà DVD drive đã đổi vùng đủ 5 lần
Bác có thể thử bằng cách, dùng các đĩa DVD có vùng khác nhau để thử, nếu play được mà không đòi đổi vùng là tốt.

Các bác hiểu sai ý em rồi.
Đây là “introduce” của chương trình này:

*DVDIdle helps you to extend the lifetime of your DVD drive. By using the Smart Read-ahead
Cache, DVDIdle saves DVD data which will be played soon onto the hard disk cache or RAM
cache, and then feeds it to DVD player. This allows the DVD drive to rest. For example:
a 6X-speed DVD drive will only work for 15 minutes when you are watching a 90 minutes DVD
movie.

DVDIdle works in the background, automatically caching the output of your software DVD
player. With DVDIdle’s help, a software DVD player like PowerDVD or WinDVD is able to
provide smooth DVD playback while the DVD drive is sleeping!*

Em muốn hỏi là liệu dùng chương trình này nó có giúp kéo dài tuổi thọ, và làm cho ổ DVD nghỉ ngơi như nó quảng cáo hay ko ?

Bởi nếu xem DVD nhiều làm cho ổ đĩa nóng và mắt đọc chóng xuống cấp.