Được tặng không dùng bán iphone 15prm VNA newseal

E được tặng không dùng, bán 15prm màu trắng 256gb newseal

Giá 30tr


quá ngon zai a ạ. Nhưng a có cần che seri, imei vào ko.

Đã bán ạ. E xin closed topic.

Năm nay a thưởng xôm thế? Tập đoàn chỗ làm thưởng hay tập đoàn Vertu thưởng vậy ạ?

1 Lượt thích

Tập đoàn những người chị đáng yêu đó :smiling_face_with_tear:

1 Lượt thích

Thế còn những người chị đáng yêu nào chỉ em với. Hahaha