Driver VGA card

Có con HP Pavilion 5224TX xài Nvidia 7400Go,không biết làm cách nào để xem driver VGA đang xài là phiên bản gì.Thấy trên mạng Asus là version 91.47 không biết có mới hơn của mình không?

Vào Start → Run ,gỏ dxdiagđể vào DirectX Diagnostic Tool.Chọn thẻ Display để xem version của driver card VGA.

Thanks nhiều!