driver for Sony FZ190n on XP?

Tui xài FZ190N, cho mình thằng này có hổ trợ xp không? nếu có thì bạn nào có driver trên XP cho mình xin, lên web sony mò hoài mà ko thấy :smiley:

Chắc bác chưa mò trong này, http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=76102