Download windows mobile 2003 for ipaq H38xx!!!

Bác nào cần thì down về nhé. Có bản hướng dẫn đi kèm trong file *.rar nhé.
http://www.megaupload.com/?d=NPAU4JX1