Đồng hồ chronograph

Các bác cho em hỏi sao đồng hồ cơ chronograph thường kim giây chính thường là mặt nhỏ phía trong ,còn kim giây chronograph lại kim giây lớn?