Định dạng Video nào cho file này?

Em có search được bài hát Mouse Love Rice bản tiếng Trung ở địa chỉ sau:
http://www.youtube.com/watch?v=lY__AqCoJsc
Sau khi chờ nó Load hết toàn bộ trang về để nghe thì trong bộ đệm của trình duyệt có một file sau: get_video[1] có dung lượng 12693 KB.
Đây chính là file video được trình chiếu trên trình duyệt.
Đây là đoạn mã của trang HTML:

<DIV id=interactDiv>
   <DIV id=playerDiv>
   <SCRIPT type=text/javascript>
 // <![CDATA[
 var fo = new FlashObject("/player2.swf?video_id=lY__AqCoJsc&l=316&t=OEgsToPDskKIHMOmkC3TNIlnSuwKCLgm", "movie_player", "450", "370", 7, "#FFFFFF");
 fo.write("playerDiv");
 // ]]>
 </SCRIPT>
   </DIV>

và đây nữa:

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="<A href="http://www.youtube.com/v/lY__AqCoJsc"></param><embed">http://www.youtube.com/v/lY__AqCoJsc"></param><embed src="[http://www.youtube.com/v/lY__AqCoJsc](http://www.youtube.com/v/lY__AqCoJsc)" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object>

Em muốn hỏi là định dạng của file Video này là thế nào?
File load về bộ đệm không có phần đuôi mở rộng, đã thử với các đuôi mở rộng phổ biến nhưng không play được.
Bác nào có cách gì play được nó thì chỉ em với!

Flash Player bạn ạh , bài này khá hay nếu cần mp3 thì buzz mình bên yahoo mrefashion gửi cho

Không phải bác à!
Em cũng nghĩ là Flash Object nhưng đổi đuôi mở rộng sang .swf thì không được.
Bài này em có MP3 cả lời Anh và lời Trung rồi, cám ơn bác đã có ý chia sẻ!
Em cần cả cái Video Clip này để in ra VCD xem nên rất muốn lấy nó về!