Điều lạ về HHVN - Số người cùng tên và họ chỉ có trên HHVN

Em vừa phát hiện một họ nữa mà ở Việt Nam trên HandHeld là đông nhất và điều kỳ lạ là các bác này có cùng Họ và tên luôn mới lạ chứ, các bác có thể không đồng ý vì các bác có tên trên HHVN khi đăng ký không thể trùng nhau nhưng khi vào box đấu giá các bác đều có tên giống nhau và em cũng là một trong những người có họ và tên như các bác họ " Anh Hùng " tên " Núp " :stuck_out_tongue: