Điều khiển thiết bị cho O2 MiniS

Em thấy có phần mềm Novii Remote Deluxe 3.4 bản mới nhất, nhưng em thử cài rồi nhưng máy toàn báo lỗi …Canot use Infrared port…
Em dùng O2 MiniS, WM5.
Bác nào có phần mềm điều khiển thiết bị điển tử cho O2 MiniS, WM5 không mách nước giúp em với.