Điện thoại "di động"

Vừa đọc trên Dantri, copy sang bên này cho anh em giải trí cho đỡ stress nào:
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/mobileTelephones2-0307-2.jpg
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/mobileTelephones1-0307.jpg
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang3/mobileTelephones2-0307.jpg

Cái này ở VN các Cty Điện thoại gọi là : Điện thoại vô tuyến cố định đấy. Vẫn di động được như thường, vui phết