ĐG sơ mi Arrow Mỹ - kt 22h02 10/6/2024

Sơ mi dài tay Arrow nhập Mỹ vải mỏng mát size 14,5/S slim fit vừa 57-64kg mới nguyên tag

Thời gian kết thúc: 22h02 ngày 10 tháng 6 năm 2024 Mọi trả giá từ 22h03’ đều không hiệu lực

Giá khởi điểm là 400k
Bước giá: tối thiểu 10k

Lê Việt Hùng
DĐ: 0903256360
Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Qui định:

Người tham gia đấu giá để lại tên và số điện thoại, địa phương cho lần bỏ giá đầu tiên.
Không chấp nhận bài đấu giá có chỉnh sửa.
Người thắng cuộc là người trả giá hợp lệ cao nhất.
Hai người bỏ cùng một giá hợp lệ, người bỏ giá trước là người thắng.
Trong vòng 1 tiếng từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được , kết quả phiên đấu giá sẽ tùy theo quyết định của chủ topic.
Người thắng cuộc đến nhận hàng tại Hà Nội, ngoài Hà Nội vui lòng chịu phí ship.