ĐG quần short Levis nhập Mỹ - kt 22h02 1/11/2023

Quần short Levis 511 nhập Mỹ size 30 mới nguyên tag


Giá khởi điểm là 389K
Bước giá: tối thiểu 10k

Thời gian kết thúc: 22h02 ngày 1 tháng 11 năm 2023. Mọi trả giá từ 22h03’ đều không hiệu lực

Lê Việt Hùng
DĐ: 0903256360
Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Qui định:

  • Người tham gia đấu giá để lại tên và số điện thoại, địa phương cho lần bỏ giá đầu tiên.
  • Không chấp nhận bài đấu giá có chỉnh sửa.
  • Người thắng cuộc là người trả giá hợp lệ cao nhất.
  • Hai người bỏ cùng một giá hợp lệ, người bỏ giá trước là người thắng.
  • Trong vòng 1 tiếng từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được , kết quả phiên đấu giá sẽ tùy theo quyết định của chủ topic.
  • Người thắng cuộc đến nhận hàng tại Hà Nội, ngoài Hà Nội vui lòng chịu phí ship.