ĐG kính râm Maui Jim Spinnaker blue hawaii, kính râm Maui Jim Alelele Bridge, kính râm Maui Jim Ebb & Flow. KT 23h01 8.7

MS1. Maui Jim Spinnaker B545-11B sunglasses - new in box

Mã sản phẩm: B545-11B
Size: 54-19-140
Lenses: MauiBrilliant - The most advanced lens material. Optics nearly as clear as glass, just one-third of the weight.
Gọng titanium
MSRP: 329$

  • Người tham gia đấu giá để lại tên và số điện thoại cũng như địa phương (theo luật mới của HH). Lưu ý là chỉ chấp nhận các số điện thoại dùng số hoặc bằng chữ. Không chấp nhận dùng ký tự thay cho chữ số, ví dụ như dùng ký tự O thay cho số 0 là không hợp lệ.
  • Không chấp nhận bài đấu giá có chỉnh sửa.
  • Người thắng cuộc là người trả giá hợp lệ cao nhất.
  • Hai người bỏ cùng một giá hợp lệ, người bỏ giá trước là người thắng.
  • Trong vòng 1 tiếng từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được ,kết quả phiên đấu giá sẽ được ĐG lại hay tùy vào chủ topic quyết định
  • Người thắng ở HN nhận hàng ở 39C Hai Bà Trưng. Người ở chỗ khác thì em gửi CPN, thanh toán thêm giùm em 50K, phần thiếu em chịu.
  • Mọi chi tiết khác tuân thủ theo nội quy của Handheld: http://www.handheld.vn/community/pages/mua-ban-dau-gia/

Liên hệ: Cam, Không.chín.bốn.235467chín các bác nhé.

Keng,

Em chúc các bác ăn hàng giá rẻ.https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_spinnaker_blue_hawaii_4_0f735093e4cb437a9c2d914cea430007_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_spinnaker_blue_hawaii_5_cc777898935a44e9b4098ab4839223e2_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_spinnaker_2_0e5db05057964d609c42cb067f4e6a23_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_spinnaker_van_de_beek_dd2642ff2fa648e1ab974ced292f47ba_master.jpg


**MS2. Maui Jim Alelele Bridge sunglasses - new in box****Lenses:****Shape:****Material:**https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_alelele_bridge_mj438_2m_1_11a3de110c81463c86166875960d2d96_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_alelele_bridge_mj438_2m_5_4aa0c0af21a94345b26fd1d14632d0eb_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_alelele_bridge_mj438_2m_2_16fca360c8044181ba1333d409638926_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_alelele_bridge_mj438_2m_4_7380603768fc499aaae11b90c1852ffc_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_alelele_bridge_mj438_2m_3_2ff9e44df09f46809955db5125fc1b7b_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_alelele_bridge_mj438-10_3_4193ee57b407446b93b5b60129622d6b_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_alelele_bridge_mj438_2m_7_7fbd4ce518944b0b8cc17d8a65fbbe8e_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_alelele_bridge_mj438-10_lens_203d2ecb6b874a23b819b183f3a65315_master.jpg


**MS3. Kính râm Maui Jim Ebb&Flow càng màu gunmetal, mắt blue hawaii.****Mã kính: MJ542-27A
Size: 54-20-145
MSRP:349.99$**https://www.handheld.com.vn/attachments/mj_ebb-flow-jpg.1231109/

Con này em cũng mua clear kho nhưng tình trạng gần như mới, mắt có xước nhưng các vết xước đều cực nhẹ, nosepad và càng hoàn hảo.

https://www.handheld.com.vn/attachments/z4392906484225_99ae79091daaae0390b1a2cb2dca7fc5-jpg.1231110/

https://www.handheld.com.vn/attachments/z4392906501107_9c547b5d5d1ddbaca06f8d2cde95a4a7-jpg.1231111/

https://www.handheld.com.vn/attachments/z4392906500760_b6374613697ce7e8102a5bcd23ad4f83-jpg.1231112/

https://www.handheld.com.vn/attachments/z4392906498585_81c7e663fddd3f22a148bad6d472d3da-jpg.1231113/

https://www.handheld.com.vn/attachments/z4392906496320_638d31f0b0575b0a749ab3b4b1760b4f-jpg.1231114/

https://www.handheld.com.vn/attachments/z4392906508833_df4a878a1d7ad5de99008b999e9b669e-jpg.1231115/

https://www.handheld.com.vn/attachments/z4392906521548_e77addd16d8fe01a945df7e69921d856-jpg.1231116/


******* Giá khởi điểm MS1 = 4999K, Giá bán ngay MS1 = 6000K

  • Giá khởi điểm MS2 = 4299K. Giá bán ngay MS2 = 5300K

  • Giá khởi điểm MS3 = 2549K. Giá bán ngay MS3 = 3500K

  • Bước giá: >= 20K

*** Các cú bid bắt đầu từ 23h sẽ chấp nhận bước giá là tự do.********