ĐG kính râm Maui Jim Kawika, kính râm Serengeti mẫu mới cực đẹp, kính râm Mont Blanc. KT 23h01 31.8

MS1. Maui Jim Kawika black & pewter frame, blue hawaii lenses - new in box

Mã sản phẩm: 257-17C
Size: 54-18-140
MSRP: 320$

các bác nhé.

Keng,

Em chúc các bác ăn hàng giá rẻ.https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_kawika_black_pewter_blue_hawaii_lenses_1_400e4db0605b4b06b168ff208b3f7f35_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_kawika_black_pewter_blue_hawaii_lenses_3_a7245446aa184993b64fc504a7219d46_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_kawika_black_pewter_blue_hawaii_lenses_4_4bd209d8339643119562c81d17ff2e57_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/maui_jim_kawika_collection_2_5313e5b4febf4ae99331cdc450a9a628_master.jpg


MS2. Serengeti Shelby Shiny Silver Blue lenses sunglasses - new in box****Saturn Lens

https://product.hstatic.net/200000033990/product/serengeti_shelby_shiny_silver_saturn_polarized_555nm_blue_5_9968af6551c547328ea070881fe54b5d_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/serengeti_shelby_shiny_silver_saturn_polarized_555nm_blue_7_3e726be128024b80bc906ce5b1849562_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/serengeti_shelby_model_1_aeabcfed47de4456b3fdafb8e8215430_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/serengeti_shelby_model_2_c7c8c9f0bd8a4d949b4c50e9d7cefe03_master.jpeg


MS3. Mont Blanc MB0007 004 sunglasses - new withou boxhttps://product.hstatic.net/200000033990/product/mont_blanc_mb0007s_004_3_0c149c5c83324951a4b7774148d5d770_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/mont_blanc_mb0007s_004_2_7e97cacc921d4cd4b98b310ea1addc6a_master.jpg

https://product.hstatic.net/200000033990/product/mont_blanc_mb0007s_004_4_00b38539a2114d0d8932deeed3a9d2bf_master.jpg


*** Giá khởi điểm MS1 = 4999K, Giá bán ngay MS1 = 6000K

  • Giá khởi điểm MS2 = 399****9K. Giá bán ngay MS2 = 5000K********Người tham gia đấu giá để lại tên và số điện thoại cũng như địa phương (theo luật mới của HH)****Không.chín.bốn.235467chín **