Đg 03 bộ mặc trong Adidas chính hãng sz 95-100-105. Kết thúc: 23h01 ngày 21/11/2023

Đg 03 bộ mặc trong Adidas chính hãng. Chất polieste đặc trưng của hãng, mặc trong mùa đông hoặc mặc trong khi tập thể thao rất hợp lý. Gía kđ siêu tốt.
winner tùy chọn màu và 1 trong 3 sz 95( tầm 60kg)- 100(tầm 70kg)-105( tầm 80kg)
Gía kđ : Ms1=Ms2=Ms3=330k
Giá bán ngay: không có.
Bước giá : >= 10k
Kết thúc: 23h01 ngày 21/11/2023.
Thông tin đấu giá: Ba - 0948555069 - 52 Tràng Thi - Hà Nội.
Mời các bác xem ảnh.
z4898304729296_083f0886710a482ef93755f6f5349279
z4898304737870_bc3f62b10571d12551322fff7d0f1518

Ms1, Thanh, HN, Không 9 không 4 tám 3 tám 8 ba 3

1 Lượt thích

KĐ ms2, Châu, Tuyên Quang, Không 904048878

1 Lượt thích

Ms 3 giá Kđ
thinh - 0/9/0/2/0/1/5/2/6/7-Qui Nhon city

1 Lượt thích

MS1 340k
Chính HN 0948425262

1 Lượt thích

ms2 340k
dzũng 0903901871 sg

1 Lượt thích

Ms3 340k Bin/HN/0 9 1 8 1 7 6 6 8 6

1 Lượt thích