Dây sync/sạc cho Treo650

Mình mới mua một sợi dây Retractable Sync Charge Cable của MobileGear, dùng cho Treo650. Ai đã có kinh nghiệm cái sợi này chưa, mình không rõ là điện cung cấp qua USB có đủ sạc cho PIN không. Theo mình được biết là điện ra cổng USB có thể đạt 5V và 500mA, trong khi đối với charger chuẩn của Treo650 thì là 5.2V và 1A.

Dòng thấp thì sạc lâu hơn, hiệu điện thế sạc USB lớn hơn hiệu điện thế pin là được (thường là 4,2V)