Đầu xuân, mời các bác thưởng lãm mấy bức ảnh vui, đề nghị không uống nước, ăn gì trong khi xem

Đầu xuân, mời các bác thưởng lãm hai bức ảnh dưới, đề nghị không uống nước, ăn uống trong khi xem, em để tạm ở đây để đầu xuân các bác thư giãn nhé,

Tình trạng này diễn ra thường xuyên chăng:

http://i107.photobucket.com/albums/m309/hoangngoccun/Otofun/Nhakhongcongi.jpg

Cảnh báo nguy hiểm cấp độ 1:

http://i107.photobucket.com/albums/m309/hoangngoccun/Otofun/andonoan.jpg