Đấu giá áo sơ mi ngắn tay GU & Uniqlo [KT 23:06 - 16/06/2023]

Mời mọi người…

Hàng GU/UNIQLO chính hãng mua tại store, mới 100%, nguyên tag.

Giá khởi điểm: MS1 = MS2 = MS3 = 399K
Bước giá: >= 10K
Giá bán ngay: Không có
Thời gian đấu giá kết thúc: 23:06 - 16/06/2023
Người tham gia đấu giá để lại Tên - SĐT - Địa phương, đồng thời tuân thủ theo các quy định của HHVN
Người thắng nhận hàng tại Hà Nội
Đối với các tỉnh, thành phố khác, người thắng trả phí CPN
LH: **Chấm Hết, Không-Chín-68-Hai-Chín-0-Chín-Ba-1 (Hà Nội)

MS1:** MEN GU x Filip Pagowski Tropical Printed Short Sleeve Shirt (100% cotton) [Regular Fit]

  • Màu** 26 Orange.**
  • Người chiến thắng được chọn size M hoặc XL (châu Á) bất kỳ.

https://www.handheld.com.vn/media/1-jpg.628/full
https://www.handheld.com.vn/media/2-jpg.629/full
https://www.handheld.com.vn/media/3-jpg.630/full
https://www.handheld.com.vn/media/4-jpg.631/full
https://www.handheld.com.vn/media/5-jpg.632/full
https://www.handheld.com.vn/media/6-jpg.633/full

MS2: MEN GU Easy Care Stretch Paisley Short Sleeve Shirt [Slim Fit]

  • Người chiến thắng được chọn **1 trong 3 **chiếc bất kỳ sau:
    +) Màu 01 Off White - Size S hoặc M (châu Á)

https://www.handheld.com.vn/media/1-jpeg.462/full
https://www.handheld.com.vn/media/2-jpeg.463/full
https://www.handheld.com.vn/media/3-jpeg.464/full
https://www.handheld.com.vn/media/4-jpeg.465/full
https://www.handheld.com.vn/media/5-jpeg.466/full
https://www.handheld.com.vn/media/6-jpeg.467/full
https://www.handheld.com.vn/media/7-jpeg.468/full
https://www.handheld.com.vn/media/8-jpeg.469/full
https://www.handheld.com.vn/media/10-jpeg.470/full

+) Màu** 69 Navy - Size M (châu Á)**

https://www.handheld.com.vn/media/11-jpeg.471/full
https://www.handheld.com.vn/media/12-jpeg.472/full

MS3: MEN Broadcloth Printed Short Sleeve Shirt (100% cotton) [Regular Fit]

  • Người chiến thắng được chọn 1 trong 10 chiếc bất kỳ sau:
    +) Màu
    68 Blue - Size S hoặc M (châu Á)

https://www.handheld.com.vn/media/13-jpeg.473/full
https://www.handheld.com.vn/media/14-jpeg.474/full
https://www.handheld.com.vn/media/15-jpeg.475/full
https://www.handheld.com.vn/media/16-jpeg.476/full

+) Màu** 01 Off White (1) - Size S (châu Á)**

https://www.handheld.com.vn/media/17-jpeg.477/full
https://www.handheld.com.vn/media/18-jpeg.478/full

+) Màu** 64 Blue - Size S (châu Á)**

https://www.handheld.com.vn/media/19-jpeg.479/full
https://www.handheld.com.vn/media/20-jpeg.480/full
https://www.handheld.com.vn/media/21-jpeg.481/full
https://www.handheld.com.vn/media/22-jpeg.482/full

+) Màu** 09 Black - Size S (châu Á)**

https://www.handheld.com.vn/media/23-jpeg.483/full

+) Màu** 01 Off White (2) - Size S (châu Á)**

https://www.handheld.com.vn/media/24-jpeg.484/full
https://www.handheld.com.vn/media/25-jpeg.485/full
https://www.handheld.com.vn/media/26-jpg.486/full
https://www.handheld.com.vn/media/27-jpeg.487/full

+) Màu** 06 Gray - Size S (châu Á)**

https://www.handheld.com.vn/media/28-jpeg.488/full

+) Màu** 69 Navy (1) - Size S (châu Á)**

https://www.handheld.com.vn/media/29-jpeg.489/full
https://www.handheld.com.vn/media/30-jpeg.490/full
https://www.handheld.com.vn/media/31-jpeg.491/full

+) Màu** 66 Blue - Size S (châu Á)**

https://www.handheld.com.vn/media/32-jpeg.492/full

+) Màu** 69 Navy (2) - Size S (châu Á)**

https://www.handheld.com.vn/media/33-jpeg.493/full
https://www.handheld.com.vn/media/34-jpeg.494/full
https://www.handheld.com.vn/media/35-jpeg.495/full
https://www.handheld.com.vn/media/36-jpeg.496/full