Dành cho các bác TX: Enable chức năng RUNG của TX!!

Em chạy lên palmpowersups.com và tình cờ nhặt được cái này, không biết các bác biết hết chưa:

Tìm phần mềm Palm TX Vibrator drivers ở đây](http://palmpowerups.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=2&min=10&orderby=titleA&show=10)

Em cũng không rõ đây là vibrator có sẵn trong Palm TX hay là mod nữa:
Muốn biết Palm TX của mình có hay không, các bác xem hình này: http://palmpowerups.com/priv/diytxvib